720 TAB


720 TAB

Alkolåset 720 TAB fungerar som ett lås för bilen om alkoholhalten i utandningsluften (BrAC) hos förare överstiger den tillåtna promillehalten. 720 TAB är både Cenelec EN 50436-1 och Cenlelec EN 50436-2 godkänd. 720 TAB kan även, om det önskas, begära upprepade blåsprov av förare under färd. Om en förare misslyckas med ett blåsprov så kan ett meddelande skickas via SMS till en ledningscentral. När tändningen stängs av går fordonet inte att starta igen. Alkolåset har två förbikopplingsfunktioner för att säkerställa maximal mobilitet i nödsituationer. Alla händelser, såväl som godkända som icke godkända blåsprov, sparas i enhetens minne.

 

Innovativa funktioner:

 • Elektronisk manipulationsfunktion (ECCM) för att skilja på mekaniskt simulerat blåsprov och ett mänskligt blåsprov.
 • Säker, krypterad dataöverföring från fordon till PC via RF (radiofrekvens).
 • GSM-kommunikation för realtidsrapportering (tillval).
 • Avancerad bränslecellsteknologi.
 • EN LCD-display i alkolåsets handenhet visar när systemet är klart för att ta emot ett blåsprov (speciellt bra vid extrema temperaturer).
 • Alkolåsets handenhet har ett grafiskt gränssnitt för ökad användarvänlighet.
 • Förarbytesknapp med LED status:

-  Visar när ett blåsprov krävs och om det är godkänt eller inte.

-  Uppmanar till förarbyte eller slumpmässiga blåsprov.

 • Alkolåset är förberett för integrering med olika förvaltningssystem för fordonsparker.
 • Alkolåssystemet är utrustad med två förbikopplingsfunktioner:

-  För nödsituation finns en omprogrammerbar förbikopplingsfunktion som gör att fordonet kan startas utan blåsprov.

-  Vid eventuella tekniska problem kan ledningscentral utfärda en speciell pinkod.

 • Alkolåssystemet är CAN-bus-kompatibelt och framtidssäkrat vilket ger kortare installationstid och högre prestanda.
 • Alla funktioner är programmerbara för att uppfylla kund-, marknads- och lagspecifika krav.
 • Alkolåssystemet har flera språkval.
 • Fungerar både för 12 och 24 V.
 • Hygieniska, individuellt förpackade engångsmunstycken.


Förfrågan om denna produkt
Ditt namn:
Telefonnummer:
Epostadress:
Region:
Förfrågan:
För antispam vänligen svara på summa nedan genom att enkom använda dig av siffror:
sju + sex =
Skicka förfrågan